Práce s textem

29.09.2022

Odkaz na stránky CERMATu - vše k přijímačkám - https://prijimacky.cermat.cz/

V tomto videu si vysvětlíme, jak u testu pracovat s úlohami zaměřenými na text. V případě, že se jedná o úlohu, ve které se tě budou ptát na určení pravdivých a lživých tvrzení, nejdůležitější roli hraje, si text pořádně přečíst.

Při tomto typu úloh ti může pomoct si podtrhnout důležité pasáže v testu. U každé otázky, u které máš určit pravdivé tvrzení, si podtrhni pasáž, která se k tomu váže. Pak se budeš v textu mnohem lépe orientovat.