Pravidla na psaní i/y

12.04.2021

Měkké a tvrdé souhlásky


MĚKKÉ SOUHLÁSKY
po měkkých souhláskách píšeme měkké i / í

Ž,Š,Č,Ř,C,J,ď,ť.ň
př. žirafa, šiška, číslo, říkanka, citron, Jitka, dítě, tisk, nic


TVRDÉ SOUHLÁSKY

H,CH,K,R,D,T,N
po tvrdých souhláskách píšeme obvykle tvrdé y / ý
př: nohy, chytrá, kytara, čáry, hody, tykadlo, nadšený


Jenže to neplatí vždycky.

Kdy se po tvrdých souhláskách píše měkké "i"


v češtině máme i slova, ve kterých se po tvrdých souhláskách píše měkké "i"
jsou to slova cizího původu př: hit, hitparáda, chirurg, kino, tričko, rizoto, diktát, tipovat, titulky,...


Jak se slovo správně píše si můžete ověřit v knize Pravidla českého pravopisu. Jestli ji nemáte po ruce, zkuste to na webu PRAVIDLA.CZ.

Obojetné souhlásky

"Be, Fe, Le, Me, Pes Se VeZe na trakaři podle meze." Tak si to pojďme zapamatovat, ať v tom máme pořádky... Bude se nám to hodit při poznávání vyjmenovaných slov, skloňování podstatných i přídavných jmen nebo ve větách, kde budeme pátrat p opodmětu...

  • psaní i / í / y / ý po obojetných souhláskách se řídí různými pravidly
  • po obojetných souhláskách se může psát jak měkké i, tak tvrdé y
  • je potřeba vyznat se v pravidlech, která nám pomáhají, abychom vybrali to správné
  • obojetých souhlásek máme 8, jsou to: B,F,L,M,P,S,V,Z

PRAVIDLA PRO PSANÍ "I" PO OBOJETNÝCH SOUHLÁSKÁCH:

VYJMENOVANÁ SLOVA

VYJMENOVANÁ SLOVA a slova k nim příbuzná nám pomáhají, abychom správné "i" napsali v kořeni slova (tedy většinou na začátku nebo uprostřed slov). Příkladem jsou slova být, bít, zima, kopyto, babička, Filip, neslyšela nebo Litomyšl.

SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN

pravidla pro SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN nám pomáhají, abychom správné "i" napsali v koncovkách podstatných jmen. Příkladem jsou slova holubi, holuby, zábradlí, na nebi, pod hrází atd.

SKLOŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN

SKLOŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN je dobré znát pro správný zápis "i" v koncovkách přídavných jmen. Příkladem jsou slova drzý, drzí, Petrovi, Petrovy, fialový, fialoví, Fialovi nebo Fialovy.

SHODA PODMĚTU A PŘÍSUDKU

SHODA PODMĚTU A PŘÍSUDKU nám pomáhá psát správně "i" ve slovesech, která jsou přísudkem ve větě nebo v souvětí. Příkladem jsou slova učili, neučily, četli, četly a nakonec i četla.