Pravopis: s-/z-/vz-, předpony s, z

02.11.2022

Ve slovech domácích předpona s(e)- naznačuje:

  • směřování dohromady,
  • směřování shora dolů, z povrchu pryč,
  • zmenšení objemu, až zánik.
  • Je třeba si pamatovat: skončit, slevit (sleva), sprovodit, stěžovat si, strávit, stvořit, stýskat si, spálit, spasit, spáchat, spatřit.

V domácích slovech se předponou z(e)- tvoří:

  • od nedokonavých sloves dokonavá, prosté završení děje, dosažení výsledku,
  • od podstatných nebo přídavných jmen slovesa mající význam 'učinit nebo stát se tím, co znamená slovo základové'.
  • Je třeba si pamatovat: zkoumat, zkoušet, zkusit, zpěčovat se, zpívat, zpověď, zpytovat, zpupný, způsob, zřídit, ztepilý.

U příslovcí, která vznikla z předložkových výrazů, se předpony píšou v souladu s předložkou původního předložkového výrazu, např. stěží, shora, svrchu, (mluvit) spatra; zcela, zlehka, zleva, zprava, zpět, zpátky, ztěžka, zblízka (i z blízka), zdaleka (i z daleka).

Ve 2. pádě (genitiv) se píše předložka z(e): převracet ze strany na stranu, vyjít z místnosti, spadnout ze schodů, sejít z cesty, stáhnout z programu.

V 7. pádě (instrumentál) se píše předložka s(e): trávil čas s bratrem, přišel s knihou, šel tam s nadějí úspěchu, mítink se starostou, hrál si s hračkami.

Zdroj: Internetová jazyková příručka [online] (2008-2022). Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Cit. 2. 11. 2022. <https://prirucka.ujc.cas.cz/>

Pozor na frazeologismy:

být s to,

kdo s koho.


Úkol týdne

Je zadaný v Umíme česky - s/z


Dobrovolný úkol

Dva pracovní listy na nástěnce - každý za jeden kredit. Vyplnit, opravit a poslat foto (i s opravou). (Do neděle.)