PRAVOÚHLÁ SOUSTAVA SOUŘADNIC

01.03.2023

Zde máte zajímavé video k tématu, které jsme probrali ve středu 1. 3.

Naučili jsme se body zakreslovat sami, ale pro jistotu zde máte podrobněji vysvětlenu i teoretickou část učiva.