Přechodníky

31.01.2022

Jednou z lesa, domů sa nesa moudrý Ezop, potkal vrabce, který mravence málem sezob...

Přemýšleli jste někdy nad tím, co za divný slovesný tvar je slovo "nesa" v této písničce od dvojice Voskovec - Werich? 

Jedná se o přechodník, neboli archaický slovesný tvar, v tomto případě o přechodník přítomný mužského rodu. :)

Na přechodníky narazíte v mnoha starších textech. Běžně je používali autoři devatenáctého století (Němcová, Erben, vyžíval se v nich Jirásek....), ale ještě v první polovině 20. století byly v literatuře v oblibě, byť už jejich použití zavánělo "starými časy". Rád je ve svých historických prózách (a nejen v nich) používal třeba Vladislav Vančura k navození atmosféry starých časů. 

Dnes se přechodníky používají už jen pro jazykové pobavení a ozvláštnění, jako jazykový humor. Používat je dobře umí snad už jen pár specialistů lingvistů. V běžné řeči ani v současné literatuře na ně nenarazíme.  I když výjimky se najdou... 

Pavel Šrut - sbírka Velký tůdle
Srnčí přechodník

Kalamajka mik, mik, mik,
naučím vás přechodník.


Švarný srnec z Brna
do lesa se hrna
kouká - hele, srna!
První, druhá!
Jaká vzpruha!
Stály vám tam na louce
dvě srny z Olomouce
strachy trochu trnouce.


A ten srnec
láskou vrně
myslí na ně
ještě v Brně.
Kalamajka mik, mik, mik,
to je srnčí přechodník!


Přechodník je tvar slovesa, kterým se dá vyjádřit, že 2 děje probíhají současně (nebo že jeden děje druhému předcházel) a dělá je jedna a tatáž osoba. Ezop se nese z lesa a potká při tom vrabce. Neboli Ezop, nesa se z lesa, potká vrabce. 

To, co bych řekla souvětím, mohu vyjádřit i větou jednoduchou za pomocí přechodníku (ve větě má platnost doplňku). 

Přechodník má speciální tvar pro přítomný čas a pro minulý - přechodník přítomný a přechodník minulý. 

U přítomného přechodníku probíhají děje současně, minulým přechodníkem vyjadřuji, že nějaký děj už předcházel. Dovařivši kaši, zadělává na buchty. (= nejprve dovařila kaši a teď zadělává na buchty - přechodník minulý). 

Od každého přechodníku existují 3 tvary:

1. pro mužský rod

2. pro ženský a střední rod

3. pro množné číslo

Příklady:

  • Vyrůstajíc u hospodáře, zakoušela mnohá příkoří. (ženský přechodník přítomný)
  • Nesa těžké tašky, pobrukoval si. (mužský přechodník přítomný)
  • Kuchaři vaříce polední menu na sebe hlasitě pokřikovali. (přechodník pro množné číslo přítomný)

Tvoření přechodníku přítomného

Tvoří se od sloves nedokonavých:

muž: -a (on nesa), e/ě (on prose)

žena a dítě:-ouc (ona nesouc, dítě nesouc) , -íc (ona prosíc, dítě prosíc)

množné číslo: -ouce (oni nesouce), -íce (oni prosíce)

Tvoření přechodníku minulého

Tvoří se od sloves dokonavých (nelze u nich vytvořit přítomný čas, jen čas minulý/budoucí). Jak postupovat:

mužský rod: - (on přines), -v (zanechav)

ženský a střední rod: -ši (ona, ono přinesši), -vši (ona, ono zanechavši)

množné číslo: -še (oni přinesše), -vše (oni zanechavše)


Kdo chce s přechodníky machrovat, stačí, aby si zapamatoval jednoduchou "básničku":

a, ouc, ouce 

e, íc, íce 

nic, ši, še

 v, vši, vše

To jsou přechodníkové koncovky a pak už si jen stačí pamatovat, že první z řady koncovek je pro mužský rod, druhá je pro ženský a střední rod a ta poslední pro množné číslo. Tvorba přechodníků má samozřejmě ještě další pravidla, ale když pochopíte tohle základní, máte z 90 % vyhráno. 

Verča vidouc, že jí její deváťáci rozumí, se radovala jako smyslů zbavená. 

Deváťáci pochopivše přechodníky začali je používat ve svých prezentacích.

Nina, čtouc jejich prezentace, dostává záchvaty smíchu. 

Verča pobavivši třídu ukončuje pojednání o přechodnících.

Děkujíc vám za pozornost vkládám cvičení a info k dalšímu samostudiu...


Ustrnulé formy přechodníků

Od některých sloves se užívají některé z forem přechodníku jako ustrnulé. Tyto přechodníky pak přecházejí k jiným slovním druhům, a to nejčastěji k příslovcím, předložkám a částicím, např. chtě nechtě / chtíc nechtíc, kleče, konče/končíc, leže, nedbaje (na) / nedbajíc (na), nehledě (k, na) / nehledíc (k, na), nemluvě (o) / nemluvíc (o), nevyjímaje/nevyjímajíc, počínaje/počínajíc, počítaje (v to) / počítajíc (v to), sedě, soudě/soudíc, stoje, tak říkajíc, vstávaje lehaje / vstávajíc lehajíc, vyjma/vyjímaje/vyjímajíc, zahrnujíc (v to).

Voskovec a Werich: https://www.youtube.com/watch?v=Fx27SEcODU4

Přechodníky se obvykle ODDĚLUJÍ ČÁRKAMI A VE VĚTĚ MAJÍ  VŽDY PLATNOST DOPLŇKU.

PRO ZÁJEMCE: k procvičení

https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-slovesa-tvary-neurcite-2-uroven?source=explicitMapGlobal