Předmět

04.01.2023

Předmět

Předmět patří mezi rozvíjející větné členy. Závisí na slovese nebo na přídavném jméně, jeho pád je tímto řídícím členem řízen.

Ptáme se všemi pádovými otázkami kromě 1. a 5. pádu. (Pozor, pokud se můžeme na daný větný člen zeptat těmito pádovými otázkami, ale také příslovci kde, kdy, jak, proč atd., jedná se o příslovečné určení.)

Četla knihu. Koho, co četla? Knihu

Pavel napsal Martinovi dopis. Komu, čemu napsal? Martinovi. Koho, co napsal? Dopis.


Úkol týdne

Je zadaný v Umíme česky (předmět).

Pracovní list, který jsem rozdávala na hodině - do pondělka fotku i s kontrolou.