Předmět

19.04.2023

Předmět patří mezi rozvíjející větné členy. Závisí na slovese nebo na přídavném jménu slovesném, případně i na citoslovci v platnosti přísudku, jeho pád je určen tímto řídícím členem.

Ptáme se všemi pádovými otázkami kromě 1. a 5. pádu a řídícím členem. (Pozor, pokud se můžeme na daný větný člen zeptat těmito pádovými otázkami, ale také příslovci kde, kdy, jak, proč atd., jedná se o příslovečné určení, nikoli o předmět.)

Bývá vyjádřen podstatným jménem, slovesem v infinitivu, zájmenem, ale i citoslovcem nebo jiným neohebným slovním druhem.

Četla knihu. Koho, co četla? Knihu

Pavel napsal Martinovi dopis. Komu, čemu napsal? Martinovi. Koho, co napsal? Dopis.


Úkol týdne

Je zadaný v Umíme česky – předmět a shoda přísudku s podmětem 2