Přejatá slova

12.10.2022

Slova naší slovní zásoby můžeme rozdělit podle původu na:

a) domácí - slova českého původu mladé, odřenina, pěšky, zavolat, šidit,

b) zdomácnělá - slova cizího původu, jejichž cizí původ zpravidla nepoznáme košile, klobouk, plech, škola, jablko,

c) přejatá - slova cizího původu, která:

 • se běžně užívají, pravopisem se přizpůsobila (auto, rekreace),
 • se méně často užívají (extrémní, export),
 • jsou omezená na určitý obor (anoda, neuron),
 • jsou mezinárodní, užívaná většinou kulturních národů (prezident, motor),

d) cizí - nejsou součástí slovní zásoby českého jazyka, v jazykovém projevu se přesto vyskytují, mají rysy cizosti v hláskovém složení, v pravopise, ve výslovnosti či ve tvarech.

Je třeba dávat si pozor na to, jak se tato slova píšou a vyslovují. A taky je dobré se ujistit, že známe význam těchto slov, než je použijeme ve větě.

Pravopis přejatých slov

Slova obecná - o pravopisu přejatých slov rozhoduje především míra jejich zdomácnění a rozšíření v češtině. Slova zdomácnělá se zpravidla píší podle zásad českého pravopisu.

Původním pravopisem píšeme:

 • slova omezená na úzký okruh uživatelů, některá odborná nebo knižní, slova mající povahu mezinárodních značek - abbé, brutto, watt,
 • slova částečně zdomácnělá, u nichž se velmi liší výslovnost od původního pravopisu - bulletin, interview, outsider, résumé, revue (ale např.dříve handicap nyní už i hendikep)

Pravopis - vlastní jména

 • osobní a zeměpisná pocházející z jazyka, který užívá latinku, se většinou píšou původním pravopisem: Ludwig van Beethoven, Daniel Defoe, Barcelona, Monte Carlo, Benjamin Netanjahu,
 • osobní a zeměpisná jména pocházející z jazyka, který neužívá latinku, se přepisují podle zavedených pravidel (transkripce, transliterace) - Puškin, Peking, Soul,
 • počešťování vládnoucích panovníků, feudálů, papežů, známých historických osobností Kryštof Kolumbus, Mikuláš Koperník, Karel III., Filip VI.,
 • exonyma - počeštěná podoba některých zeměpisných jmen - Paříž, Londýn, Řezno.

Výslovnost přejatých slov

 • psané di, ti, ni se vyslovuje tvrdě (titul, nikl, politik, technik),
 • i + samohláska se vyslovuje s vloženým j (dieta, dialekt, anatomie, studium),
 • i po samohlásce & před souhláskou se vyslovuje jako j (detail, celuloid),
 • -ismus, -smus vyslovujeme -izmus, -zmus (archaismus, spasmus).
Úkol týdne

Je zadaný v Umíme česky.