Prezentace nebo referát - vyber si téma

21.10.2021

Vyber si jedno téma a zpracuj o něm buď: 

 • prezentaci v PowerPointu (nebo jiném programu na prezentace), kterou odprezentuješ na hodině

anebo:

 • přednes referát. K referátu připrav pro ostatní hand-out (vysvětlíme si :)).

TÉMATA NA VÝBĚR:

 1. Jazyk spisovný, hovorová a obecná čeština (neboli slohové rozvrstvení jazykových prostředků)
 2. Proč máme v češtině pády
 3. Fascinující svět jazyků (kolik je na světě jazyků, odkud se vzaly, který má nejvíc slov, které jazyky jsou spolu příbuzné...)
 4. Babička čeština (kde se vzala a kdy; jak a proč se měnila)
 5. O nářečích češtiny (proč se po celé ČR nemluví stejně :-))
 6. Zajímavosti z vývoje češtiny I  (změny v časování, kde se vzalo v češtině F a Ř a proč píšeme Ú jen na začátku slov)
 7. Zajímavosti z vývoje češtiny II (tabuová slova v češtině, lidová etymologie a zaniklé vzory podstatných jmen - skloňování slov jako paní, rámě, sudí)
 8. Chytáky v češtině (o bizarních a standardních tchyních, o můj x svůj, jako by x jakoby, o protežování, ses a sis, o tipu a typu, triumfu a trumfu a dalších slovech, ve kterých se často chybuje)
 9. Nepřirozené vyjadřování (jak psát česky, nikoliv parodií češtiny)


Požadavky na prezentaci

Prezentace by měla mít alespoň 5 slidů a vyčerpávajícím způsobem obsáhnout téma. 

Dobrá prezentace:

 • logicky řazené informace (ověřené z několika zdrojů)
 • přehledná grafika
 • obsahuje klíčová slova (raději než dlouhé věty)
 • názorná, uvádí příklady
 • uvádí zdroj(e) informací
 • na začátku slide s osnovou, o čem prezentace bude
 • na konci shrnutí nejdůležitějších faktů


Požadavky na referát

Vypracuj text referátu alespoň na 2 normostrany (1 normostrana = 1800 znaků) a k tomu hand-out.

Jak napsat referát:

 • shromáždi si informace k tématu z několika zdrojů a udělej si poznámky (výpisky).
 • připrav si osnovu nebo myšlenkovou mapu tématu. Kvalita (podrobnost) osnovy se promítne do kvality celého referátu. Tento bod nepodceň!
 • referát musí mít úvod, stať a závěr. 
 1. V úvodu vtáhni čtenáře do tématu, nastiň problematiku, vysvětli, proč sis téma vybral, v čem může být zajímavé i pro posluchače, a jaký je CÍL tohoto referátu ("seznámit vás s tím a tím / vysvětlit vám to a to / ukázat i vám, že toto téma je zajímavé/překvapivé/vzrušující.... atd.)
 2. Ve stati (nejdůležitější a nejdelší část referátu) popiš všechny informace. Každé věnuj vlastní odstavec nebo kapitolu. Nezapomínej na obrázky, grafy, tabulky, aby čtenář práci lépe pochopil. 
 3. V závěru shrň nejdůležitější informace a poznatky. Úplně na konci uveď zdroje informací.¨
 • Hotový text naformátuj. Nejčastěji se používá font Times New Roman, velikost písma 12 a řádkování 1,5. 
 • Referát nech "uležet" a přečti si ho s několikadenním odstupem. Možná pak ještě některé formulace upravíš. 
 • Zkontroluj gramatické chyby a překlepy. Nespoléhej jen na "automatické opravy", textové editory nemají mozek a nedá se na ně spolehnout!!!
 • Připrav si přednes referátu - přednes NEZNAMENÁ, že ho jen přečteš. Přednes musí zaujmout, pracuj s hlasem, udržuj oční kontakt, usmívej se. :-)

Hand-out:

 • Posluchačům připrav k referátu hand-out - papír s nejdůležitějšími informace tvého referátu (může být formu výpisek, myšlenkové mapy apod.).


TERMÍN DOKONČENÍ: Odevzdej mi na e-mail veronika.kucerova@montessorilouny.cz do 10. prosince. 


Na hodině předneseš svůj referát nebo představíš svou prezentaci v druhé polovině prosince / v lednu / v únoru. (na každé hodině 1 z vás).