Přídavná jména měkká a tvrdá

23.11.2020

Přídavná jména jsou ohebný slovní druh. 

Označují vlastnosti podstatných jmen a vztahy vlastnictví.

Příklady přídavných jmen: starý, pěkný, dlouhá, Petrův, bobří, odvážná, chorvatský.

Přídavná jména dělíme tvrdá, měkká a přivlastňovací (viz druhy přídavných jmen).