Přídavná jména přivlastňovací

30.11.2020

Vzor otcův/matčin

Tyto vzory náleží přivlastňovacím přídavným jménům. Ke vzoru otcův jsou přiřazována přídavná jména rodu mužského (Petrovy sestry, Novákovi psi), ke vzoru matčin rodu ženského. Problematický zde může být pravopis. Při rozhodování musíme brát v potaz související podstatné jméno, konkrétně jeho rod. Platí zde stejná pravidla jako u shody přísudku s podmětem.  • matčinibratři (bratři jsou rodu mužského životného - proto píšeme na konci přídavného jména "i" - mohu si ukázat: "ti" bratři)
  • matčinytalíře (talíře jsou rodu mužského neživotného - proto píšeme na konci přídavného jména "y" - mohu si ukázat "ty" talíře)
  • matčiny knihy (knihy jsou rodu ženského - proto píšeme na konci přídavného jména "y" - mohu si ukázat: "ty" knihy)
  • matčinakoťata (koťata jsou rodu středního - proto píšeme na konci přídavného jména "a" - mohu si ukázat: "ta" koťata)