PŘÍMÁ, NEPŘÍJMÁ ÚMĚRNOST - videa

14.03.2024

Tato videa se týkají učiva přímé a nepřímé úměrnosti a měla by vám pomoci učivo pochopit. :)