Příprava na pololetní písemnou práci

03.01.2022

Příští tyden budete psát test, kterým shrneme učivo prvního pololetí.

Zaměřte se na probrané učivo, projděte si látku na webu, zopakujte si cvičení, které k látce máte vždy v závěru článku na webu.