Příslovečné určení

30.11.2020

Pro příslovečné určení platí:

Vyjadřuje okolnosti děje nebo stavu.

Ptáme se na něj: Kde? Kdy? Jak? Proč? Za jakým účelem? Z jaké příčiny? Za jakých podmínek? atd. (V létě na stromě rostla jablka. Kdy na stromě rostla jablka? V létě. Kde rostla v létě jablka? Na stromě.)

Druhy příslovečného určení (PU):

PU místa

Ptáme se na něj: Kde? Odkud? Kudy? Kam?

Pes vlezl do boudy. Kam vlezl pes? Do boudy.


PU času

Ptáme se na něj: Kdy? Odky? Dokdy? Jak často? Jak dlouho?

Včera jsem přišla pozdě. Kdy jsem přišla pozdě? Včera.


PU způsobu

Ptáme se na něj: Jak? Jakým způsobem?

Vypadalo to hezky. Jak to vypadalo? Hezky.


PU míry

Ptáme se na něj: Do jaké míry? Jak moc? Nakolik?

Vypadalo to docela hezky. Jak moc hezky to vypadalo? Docela.


PU příčiny

Ptáme se na něj: Z jaké příčiny? Proč?

Kvůli dešti nešli na výlet. Proč nešli na výlet? Kvůli dešti.


PU účelu

Ptáme se na něj: Za jakým účelem?

Připili si na zdraví. Za jakým účelem? Na zdraví (aby byli zdraví).


PU podmínky

Ptáme se na něj: Za jakých podmínek?

Za deště nikam nepůjdu. Za jakých podmínek nikam nepůjdu? Za deště.


PU přípustky

Ptáme se na něj: I přes co? Navzdory čemu?

Navzdory dešti šli ven. Navzdory čemu šli ven? Navzdory dešti.