Příslovečné určení

10.01.2023

Příslovečné určení patří mezi rozvíjející větné členy. Závisí na slovese, na přídavném jméně nebo na příslovci. Vyjadřuje různé okolnosti a vztahy.

Příslovečným určením bývají příslovce, jména (někdy připojená spojkami jak, jako než), ale také infinitivy (Spěchal otevřít. - příslovečné určení účelu).

Druhy:

  • místa - kde, kudy, kam, odkud - Vrátili se z výletu.
  • času - kdy, odkdy, dokdy, jak dlouho, jak často - Brzy budu hotov.
  • způsobu - jak, jakým způsobem - Práce mu šla rychle.
  • míry - kolik, do jaké míry - Šel na to náramně zchytra.
  • příčiny (= důvodu) - proč, nač, k čemu - Pro nemoc nemohl přijít.
  • účelu - za jakým účelem - Dívky jely na nákup.
  • podmínky - za jaké podmínky - Při dobré vůli se určitě dohodneme.
  • přípustky - i přes co, navzdory čemu - Přes zákaz šli do lesa.

Úkol týdne

Je zadaný v Umíme česky.