Přístavek

18.01.2021

Přístavek - jedná se o volně připojený shodný přívlastek, jehož základem je podstatné jméno - má za úkol zpřesnit, vysvětlit řídící větný člen. Nejlepší bude vám přívlastek představit na příkladu:

A) Jana, moje sestra, studuje na vysoké škole. - Věta by mohla klidně znít - Jana studuje na vysoké škole. Ale ne všichni vědí, že moje sestra se jmenuje Jana, kdo je vůbec Jana, a proto jim to tímto způsobem mohu vysvětlit.

Vidíte, že základem přístavku je podstatné jméno - sestra - a vysvětluje řídící člen = jiné podstatné jméno, které stojí před ním - v tomto případě Jana.

Jiný příklad: B) V Hronově se narodil Alois Jirásek, český spisovatel. Opět přístavkem vysvětluji, kdo je Jirásek (podstatné jméno) pomocí jiného podstatného jména - spisovatel = přístavkem, který stojí za podstatným jménem Jirásek.

Pravidlo o čárce:

  • Pokud přístavek stojí uprostřed věty - příklad A), jsou čárky dvě - před a za přístavkem.
  • Pokud přístavek stojí na konci věty - příklad B), je čárka jedna - před přístavkem.

Přístavek může mít někdy na začátku výrazy: zejména, zvláště, např., jako např., .... Některé školy, např. ekonomickou, podnikatelskou, stavební, můžeme studovat i v zahraničí.