Přístavek

01.02.2023

Přístavek je větný člen (nikoli věta), jehož podstatou je to, že jiným způsobem označuje totéž co větný člen předchozí - vztah totožnosti. (Žije v moravské metropoli, v Brně. Auto jelo pomalu, asi 30 kilometrů za hodinu). Základem přístavkového spojení bývá nejčastěji podstatné jméno.

Přístavek se odděluje čárkou (z obou stran).

Přístavek a předchozí větný člen nebývají plně synonymní, zpravidla je jeden obecnější než druhý. Zpravidla lze mezi předchozí větný člen a přístavek vložit spojovací výraz (podle druhu přístavku) to jest, to znamená, totiž, zkrátka, prostě, jednoduše, například, zejména, mimo jiné, tedy, tj., tzv.

Přístavkem jsou také tituly (Ph.D.), funkce (prezident), označení právnické osoby (a. s., spol. s r. o.). Jestliže za jménem následuje upřesnění funkce dotyčné osoby (pořadí jméno - funkce), čárku píšeme z obou stran: Fridrich Haller, nový předseda dozorčí rady, oznámil, že nikomu plat nezvýší. Jestliže je funkce uvedena před jménem, čárku nepíšeme: Generální ředitel Kryšpín Urbánek podepsal smlouvu. Hlavní redaktor nového týdeníku Ignác Vovesný na tuto skutečnost upozornil.

Stejně i tituly: Tituly před jménem se čárkou neoddělují, tituly za jménem se oddělují čárkou z obou stran: Ing. Petr Novák, MBA, dosáhl v naší firmě mnoha úspěchů.

Přístavek podrobněji viz: https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=151&dotaz=p%C5%99%C3%ADstavek#nadpis21Úkol týdne

Je zadaný v Umíme česky.