Přísudek jmenný

09.11.2020

PŘÍSUDEK JMENNÝ SE SPONOU:

 • JMENNÝM PŘÍSUDKEM je podstatné JMÉNO, přídavné JMÉNO nebo ZÁJMENO, ale i příslovce nebo sloveso v infinitivu.
 • Toto JMÉNO je doplněno neplnovýznamovým SPONOVÝM slovesem (proto je se sponou).

SPONOVÁ slovesa: být, bývat, stát, stávat se (+ další slovesa zůstat, mít, zdát se)

Příklady jmenného přísudku:

 • Kovy je český youtuber. (youtuber je podstatné jméno)
 • Stala jsem se učitelkou. (učitelkou je podstatné jméno)
 • Václav byl slavný. (slavný je přídavné jméno)
 • Stávám se uznávaným. (uznávaným je přídavné jméno)
 • Tohle ocenění není naše. (naše je zájmeno)
 • Na světě je krásně. (krásně je příslovce)
 • Tady v tunelu je dobře slyšet vlak. (slyšet je sloveso v ininitivu)

PŘÍSUDEK JMENNÝ BEZE SPONY (neslovesný):

 • Přísudek jmenný beze spony je přísudkem neslovesným.
 • Věta neobsahuje sloveso ve funkci přísudku, ten je nahrazen (v přísudkové části) jiným slovním druhem.

Příklady neslovesného přísudku:

 • Sliby chyby.
 • Mladost - radost.
 • Učení - mučení.
 • Žába hop do louže.
 • Kniha bum na zem.
 • Čekárna zde.
 • Představení zrušeno.
 • Vstup zdarma.

Paní učitelka ve videu je sice pro mě trošku pomalá, ale je to fakt dobře vysvětleno.