Přísudek slovesný

02.11.2020

Přísudek

Je základní větný člen => s podmětem tvoří základní skladební dvojici.  Ptáme se na něj podobně jako na sloveso co podmět dělá (Mirek čte.), co se s ním děje (Mirek roste.). 

Přísudek slovesný jednoduchý

Přísudek slovesný jednoduchý je tvořen plnovýznamovým slovesem. Plnovýznamové sloveso nese jasný význam. Dovedeme si činnost, kterou pojmenovává, představit. Příklad plnovýznamového slovesa: spát, kreslit, tancovat, běhat, tančit, cestovat, myslet.

Přísudek slovesný jednoduchý můžeme rozdělit podle toho, zda má jednoduchý či složený tvar slovesa. Pokud je v jednoduchém slovesném tvaru, můžeme zjednodušeně říci, že ho tvoří jediné sloveso. Přísudek slovesný jednoduchý se složeným slovesným tvarem je, zjednodušeně řečeno, tvořen více slovesy, která se však pojí se slovesem plnovýznamovým pouze kvůli tomu, že určují slovesnou osobu, číslo, čas a způsob.

Zítra přednesu referát. Zavři okno. Cestoval po Evropě. - přísudek slovesný jednoduchý s jednoduchým slovesným tvarem.

Byli jsme na horách. Budeme se učit o přísudcích. Uklidil jsem své věci. - přísudek slovesný jednoduchý se složitým slovesným tvarem.

Přísudek slovesný složený

Přísudek slovesný složený je tvořen modálním neboli způsobovým slovesem nebo fázovým slovesem a infinitivem plnovýznamového slovesa.

Modální neboli způsobová slovesa - moci, muset, smět, chtít, mít ( ve smyslu mít povinnost), a všechna tato slovesa v záporu nemuset...

Fázová slovesa - začít, začínat, přestat, přestávat, zůstat, zůstávat

Chtěl jít ven. Musel doma uklidit. Začal se učit španělsky. Nesměl jíst sladkosti před obědem.Procičování - to co jsme dělali spolu - https://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_113

a nic dalšího jsem už nenašla:-(. Až příště dotáhneme přísudek jmenný, tak bude cvičení dost.