Přívlastek

18.01.2023

Přívlastek patří mezi rozvíjející větné členy. Závisí na podstatném jméně v kterékoli větné platnosti. Blíže určuje jeho význam, tvoří s ním skladební dvojici.

Přívlastek shodný se shoduje s řídícím členem v pádě, čísle a rodě; obvykle stojí před řídícím jménem - mohutné stromy, naše škola

Přívlastek neshodný se neshoduje se svým řídícím jménem, stává za svým řídícím jménem - jízda na saních, průchod lesem, cesta pěšky

Přívlastek několikanásobný a postupně rozvíjející

Ve spojení včerejší dostihový závod je podstatné jméno rozvito přívlastkem dostihový a vzniklé spojení je dále rozvito přívlastkem včerejší. Takto vzniká přívlastek postupně rozvíjející. Členy přívlastku postupně rozvíjejícího se čárkou neoddělují. (Jediné podstatné jméno může být rozvito větším počtem jmen v přívlastku: čistý horský vzduch, původní americký kovbojský oblek, krásný dřevěný altán, třinácté zimní olympijské hry.)

Jmény v přívlastku můžeme také vyjádřit, že uvedené vlastnosti podstatného jména jsou ve vztahu souřadnosti. Potom se jedná o přívlastek několikanásobný a jeho jednotlivé složky je třeba oddělit čárkou (z druhé strany už čárkou neoddělujeme, tzn. čárka je jen zleva): Stará, dřevěná okna po čase ztrouchnivěla. Nová, plastová okna nám vydrží léta.

viz: https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=151&dotaz=p%C5%99%C3%ADvlastek#nadpis9


Úkol týdne

Je zadaný v Umíme česky - přívlastek a doplněk