Přívlastek

31.05.2023

Přívlastek patří mezi rozvíjející větné členy. Závisí na podstatném jméně v kterékoli větné platnosti. Blíže určuje jeho význam, tvoří s ním skladební dvojici.

Přívlastek shodný a neshodný

Přívlastek shodný se shoduje s řídícím členem v pádě, čísle a rodě; obvykle stojí před řídícím jménem - mohutné stromy, naše škola

Přívlastek neshodný se neshoduje se svým řídícím jménem, stává za svým řídícím jménem - jízda na saních, průchod lesem, cesta pěšky

Přívlastek několikanásobný a postupně rozvíjející

Ve spojení včerejší dostihový závod je podstatné jméno rozvito přívlastkem dostihový a vzniklé spojení je dále rozvito přívlastkem včerejší. Takto vzniká přívlastek postupně rozvíjející. Členy přívlastku postupně rozvíjejícího se čárkou neoddělují. (Jediné podstatné jméno může být rozvito větším počtem jmen v přívlastku: čistý horský vzduch, původní americký kovbojský oblek, krásný dřevěný altán, třinácté zimní olympijské hry.)

Jmény v přívlastku můžeme také vyjádřit, že uvedené vlastnosti podstatného jména jsou ve vztahu souřadnosti. Potom se jedná o přívlastek několikanásobný a jeho jednotlivé složky je třeba oddělit čárkou (z druhé strany už čárkou neoddělujeme, tzn. čárka je jen zleva): Stará, dřevěná okna po čase ztrouchnivěla. Nová, plastová okna nám vydrží léta.

Přívlastek volný a těsný

Volný přívlastek nezužuje významový rozsah podstatného jména, k němuž se vztahuje. Volný přívlastek není pro smysl věty podstatný, můžeme ho vypustit, aniž by se porušil smysl věty. V psaném textu se odděluje čárkou. Je-li vložen, odděluje se čárkami z obou stran: Výraznou dominantou obce je barokní kostel, přebudovaný do nynější podoby v letech 1862–1864. (= V obci je jen jeden barokní kostel a ten byl mimochodem přebudován v letech 1862–1864.) Prašná brána, upravená architektem Mockerem, stojí poblíž Obecního domu. Tento film, natočený těsně po návratu z Nepálu, patří k jeho nejlepším.


Těsný přívlastek vyjadřuje skutečnost podstatnou, v dané situaci a kontextu nezbytnou pro jednoznačné porozumění větě. Zužuje rozsah řídícího podstatného jména – při vypuštění přívlastku by se porušil základní smysl celého sdělení. Neznamená to, že by vynecháním vždy vznikla nesmyslná věta, ale mohla by mít jiný význam. Těsný přívlastek se čárkami neodděluje: Galerie získala první van Eyckův obraz namalovaný technikou olejomalby. (= Jde o první van Eyckovu olejomalbu, nikoli o jeho první obraz vůbec.) Úpravy Prašné brány navržené architektem Mockerem se realizovaly v letech 1875–1886. (= Prašná brána byla přestavována i v jiných letech nebo podle jiných návrhů.) Výrobky určené na export bývají kvalitnější než zboží pro domácí trh. (= Kvalitnější jsou pouze výrobky pro export). 

viz: https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=151&dotaz=p%C5%99%C3%ADvlastek#nadpis9