Renesanční literatura

21.11.2022

Renesance

14. - 16. st.

* v Itálii, rychle se šířila Evropou

- navazovala na antickou literaturu, zejména poezii

- popření církevních požadavků - ne přečkat krátké slzavé údolí a čekat na nádherný, věčný

(= posmrtný) život, ale:  život teď a tady a řádně si ho užít - radost ze života, sex, ženy...

- vzestup měšťanstva - a literatury pro něj : humor, povídka

- nástup vědy (astronomie, lékařství...)

- počátky opery (antické náměty)

- sochařství, malířství, stavba zámků

Itálie

Dante Alighieri (1265 - 1321)

-básnická skladba BOŽSKÁ KOMEDIE -

- vypravěč - autor prochází peklem, očistcem a rájem a potkává slavné osobnosti minulosti i

současnosti - básnický obraz křesťanského středověku

Giovanni Boccaccio (1313-1375)

povídkový soubor DEKAMERON

- 100 příběhů o lásce, kariéře, obchodování...

- 10 lidí prchající před morem z Florencie se sejde na venkově a 10 dní si vypráví příběhy

- ve své době velmi skandální kniha

- psal hovorovou italštinou

Francesco Petrarca (1304-1374)

- básník, psal latinsky i italsky

- vymyslel nový druh verše - sonet

básnická sbírka ZPĚVNÍK (SONETY LAUŘE)

(Laura je vysněná milovaná žena, neopětovaná láska) - milostná poezie

Španělsko

Miguel Cervantes

- prožil pestrý život ve vojenských službách, 5 let strávil v alžírském zajetí, prošel řadou

zaměstnání

Dílo:

Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha

(pro mládež převyprávěl Jaromír John)

snílek, boj s větrnými mlýny = marný boj, náročný

Francie

Francois Rabelais (francoá rablé) (1483/94 - 1553)

Gargantua a Pantagruel

- rodina obrů, různé příhody, podobné Gulliverovi

Anglie

- vládne královna Alžběta - tzv. věk alžbětínského divadla

William Shakespeare (1564 - 1616)

- herec a dramatik divadla v Londýně

- už za svého života byl slavný a bohatý

- napsal 37 divadelních her a poezii (sonety)

- nepracoval s původními tématy - jinak je zpracovával

- v prvním období psal komedie

Jak se vám líbí

Komedie plná omylů

Konec dobrý, všechno dobré

Marná lásky snaha

Mnoho povyku pro nic

Sen noci svatojánské

Večer tříkrálový

Veselé paničky windsorské

Zkrocení zlé ženy

další období - historické hry

Richard II.

Richard III.

Jindřich IV.

Jindřich V.

Jindřich VI.

Jindřich VIII.

další období - tragédie

Hamlet

Romeo a Julie

Othello

Macbath

Král Lear

Pracovní listy za 5kr jeden - 

Na tomto odkazu jde stáhnout kniha Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha 1.díl - https://web2.mlp.cz/koweb/00/04/36/73/61/don_quijote_de_la_mancha_i.pdf

a zde 2. díl - https://web2.mlp.cz/koweb/00/04/36/73/64/don_quijote_de_la_mancha_ii.pdf

Lze využít jako povinnou četbu.