Rukama, nohama, očima, ušima - duál

20.12.2022

Pokud podstatná jména ruce, nohy, oči, uši označují části těla lidí či zvířat, jsou v 7. p. mn. č. zakončena na -a, a to i v případě, že jde o zdrobněliny stejného významu (tedy 'části těla'). Jestliže jsou tato podstatná jména rozvita přídavnými jmény, zájmeny či číslovkami (tři, čtyři), i ony budou zakončeny v 7. p. mn. č. na -a.

Naopak, neoznačují-li zmíněná jména části těla, ale předměty, jevy, které pouze části těla připomínají, skloňují se pravidelně podle svých vzorů.

A proto:

dítě vztekle kopalo nohama, brouk třepal svýma malýma nožičkama, řemeslník se šikovnýma ručičkama, držel se oběma rukama, dívka s modrýma očima, zajíc zastříhal dlouhýma ušima,

ale:

hodinky se zlatými ručičkami, stůl s přeraženými nohami, košík s velkými uchy

převzato z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=nohy#bref2


Úkol týdne

Dva přijímačkové testy. U jednoho máte i záznamový arch, zkuste se s tím poprat. 

Dobrovolně pracovní list na podstatná jména - kontrola je ve škole na nástěnce. V Umíme česky máte na nástěnce další dobrovolná cvičení.