Podmiňovací způsob, obsah čtverce a nervová soustava

26.04.2020

Pozor na spisovně vypadající, ale nespisovné tvary slovesa být v podmiňovacím způsobu typu "by jsme", nebo dokonce "by jsem", či dokonce "bysem". 

Způsob podmiňovací (kondicionál)

  • U podmiňovacího způsobu rozlišujeme čas přítomný a minulý.
  • Tvoříme ho za pomoci slovesa BÝT (bych, bys, by, bychom, byste, kdybych, kdybys, býval by, kdybychom byli bývali,...)
  • Použijeme ho, když chceme vyjádřit podmínku, přání, žádost nebo se snažíme o zdvořilost.

ČAS PŘÍTOMNÝ

  • Kdybych víc četl, ten příběh bych znal.
  • Koupil bych si všechny krásné knihy.
  • Mohl byste mi podržet tu knihu?
  • Nepřečetl bych to bez Tvé pomoci.

číslo jednotné                            číslo možné
1.osoba (já) ČETL BYCH            1.osoba (my) ČETLI BYCHOM
2.osoba (ty) ČETL BYS              2.osoba (vy) ČETLI BYSTE
3.osoba (on ČETL BY
ona ČETLA BY
ono) ČETLO BY                          3.osoba (oni ČETLI BY
ony ČETLY BY
ona) ČETLA BY

  • Sloveso ČÍST / VONĚT, 2.os.č.j. - ČETL BYS, VONĚL BYS
  • Sloveso ČÍST SI / VONĚT SE, 2.os.č.j. - ČETL BY SIS, VONĚL BY SES

ČAS MINULÝ

  • V současnosti se téměř neužívá.

číslo jednotné                                číslo možné
1.osoba (já) BYL BYCH ČETL        1.osoba (my) BYLI BYCHOM ČETLI
2.osoba (ty)BYL BYS ČETL           2.osoba (vy) BYLI BYSTE ČETLI
3.osoba (on BYL BY ČETL
ona BYLA BY ČETLA
ono) BYLO BY ČETLO                   3.osoba (oni BYLI BY ČETLI
ony BYLY BY ČETLY
ona) BYLA BY ČETLA 


V matematice si opakujeme geometrické tvary a výpočty, které se jich týkají. Tento týden si zopakujte obsah čtverce. 

Ukázka výpočtu...... vzorec pro výpočet obsahu čtverce S = a x a


Nervová soustava