Skupina slov mě/mně

19.04.2021

Skupinu mně píšeme, pokud slova příbuzná obsahují skupinu mn. Příklady:

  • domnívat se → domněnka
  • skromný → skromně (U příslovce si pomůžeme přídavným jménem.)
  • uzemní → uzemně

Pokud základové slovo obsahuje pouze m, píšeme . Příklady:

  • rozu → rozul (U slovesa v minulém čase si pomůžu tím stejným slovesem v přítomném čase.)
  • soukro → soukro
  • vědo → vědo

píšeme také v kořenu slova (měsíc, město, změna atd.).

Záludná jsou slova zapomněl, připomněl, vzpomněl, pomněnka, u kterých nelze pravopis zcela uspokojivě logicky zdůvodnit a musíme si ho pamatovat. Jako pomůcku můžeme použít volně související slovo pomník.

Dalším chytákem je tamější, které není odvozené od tamní, ale je vytvořeno příponou -ější od slova tam.