Sloh: Bajka o ...

10.11.2021

Hodně jsme se věnovali bajkám. Teď je na tobě, vymyslet nějakou vlastní bajku!

Připomeň si charakteristiku žánru a zkus ji ve své bajce dodržet: 

  • kratší nebo střední rozsah
  • postavami jsou zvířata (nebo obživlé předměty), které se chovají jako lidé = personifikace.
  • Zvířata obvykle vystupují v ustálených rolích (medvěd je silný, liška mazaná, sova moudrá, zajíc vystrašený, vlk nebezpečný škůdce atd.)
  • bajka má přinést poučení a současně má čtenáře pobavit.


  • Pro připomenutí si můžeš ještě přečíst pár bajek.

Ivan Andrejevič Krylov
Mravenec

V mraveništi žil velký mravenec, silný, uzvedl zrnko ječmene, nebál se ani pavouka. Všichni ho chválili a jemu stoupla sláva do hlavy. Rozhodl se, že předvede svou sílu ve městě. Když jel kolem sedlák s fůrou sena, vlezl mravenec do sena. Myslel, že až dojedou do města, bude se mu každý obdivovat. V seně ho však nikdo neviděl, ať se snažil předvádět sebevíc. Lidé si hleděli svého a nikdo o něj nestál. Postěžoval si psovi, že u nich v mraveništi by se na jeho sílu všichni rádi přišli podívat. Pes mu odpovídá: "Co doma k slávě stačí, svět ještě neomráčí. 

Vlk a beránek

Hladový vlk spatřil malého beránka, jak pije u potoka. Vlk potřeboval najít důvod, pro nějž by mohl beránka sežrat. Vymýšlí si, že mu beránek kalí vodu, že byl na něj drzý , ale beránek mu jeho obvinění vyvrací. Vlk se rozzlobí a nehledá již další obvinění: "Už tím jsi vinen, že mám hlad," říká beránkovi a odnáší si ho v zubech.

Ponaučení: Kdo je bohatý, mocný a silný, je vždy v právu -slabý a chudý se spravedlnosti nedovolá.

Jean de La Fontaine
Kůň a osel

Pomáhej bližnímu svému -toť slovo zákona. 

Šel osel za koněm, jenž nectil slušný mrav. Kůň lehce postrojen, jde křepce, bez obav, ubohý šedivec je obtížen, až padá. Tož koně prosil: "Pomozte, příteli, sic klesnu, dříve než projdeme městskou branou. Nechci se vnucovat, však nemám na vybranou. Sotva to poznáte, když náklad rozdělí." Kůň stroze odmítl a spustil kanonádu. Teprve když jeho druh pod tíhou vskutku padl, pochopil konečně, že to byl moudrý nápad. Šedivcův náklad v malé chvíli mu totiž na hřbet naložili.

https://docplayer.cz/7524755-Vy_32_inovace_cj5_01_15-sablona-iii-2-inovace-a-zkvalitneni-vyuky-prostrednictvim-ict-bajky.html


BAJKU napiš na papír nebo v počítači a sdílej mi na whatsapp nebo mailem: veronika.kucerova@montessorilouny.cz

termín odevzdání: 21. 11.