Slova citově zabarvená a odborné termíny

23.10.2020

SLOVA CITOVĚ ZABARVENÁ
rozlišujeme:slova citově neutrální - bez citového zabarvení, např. člověk, svetr, malý, dům, ruce, pes, spát,...slova lichotivá - zdrobnělá, domácká, např. malinký, sluníčko, Terezka, ručičky, pejsek, hajat,...slova hanlivá - zveličelá, zhrubělá, např. barák, psisko, kecat, pazoury, chrnět,...

ODBORNÉ NÁZVY termíny slova s přesným významem, jednoznačná, nikdy nemají citové zabarvení užívají se v odborném vyjadřování, v tzv. odborném stylu (např. ve vědeckých dílech, v novinách, výkladech)mohou být jednoslovné i víceslovné (sousloví), domácího původu nebo přejaté soubor odborných názvů určitého oboru = terminologie (názvosloví), např. botanická, sportovní, chemická, fyzikální,...