Lichotivá a hanlivá slova; historismy, archaismy, neologismy; stavba slova

02.11.2022

Slova citově neutrální jsou bez citového zabarvení - člověk, svetr.

Slova citově zabarvená = expresivní – vedle pojmové složky se u nich projevuje také citové zabarvení,

 • lichotivá,
 • hanlivá = pejorativní.

Slova lichotivá

 • často slova zdrobnělá (deminutiva) a domácká (hypokoristika) - hrníček, Fanda,
 • výrazy užívané ve vyjadřování dětí - papat,
 • eufemismy - zjemňující prostředek pro pojmenování trapných, nelibých, nežádoucích jevů - zesnout, odejít, navždy odejít, opustit (= zemřít); odskočit si, (= jít na záchod), senior (= starý), úprava cen (= zdražení).

Slova hanlivá = pejorativní

 • vyjadřují nepříznivý, záporný poměr k pojmenované skutečnosti, nesouhlas mluvčího s ní,
 • často slova zveličelá (augmentativa), zhrubělá (často výrazy z komunikace o zvířatech do komunikace o lidech) - huba, kecat, psisko,
 • dysfemismy - zhrubělý výraz nahrazující neutrální pojmenování, zveličují nepříjemnost skutečnosti - chcípnout/scípnout,
 • vulgarismy, nadávky.

Termín = odborný název

 • jednoznačný výraz, tj. slovo s jedním věcným významem (případně jednoznačný v rámci jednoho oboru - viz valence v chemii a lingvistice, morfologie v biologii a lingvistice), přesný, ustálený - počítač, letadlo, (při přenesení pojmu do jiné oblasti se stávají méně určitými, posouvá se význam slova, zobecňuje se - deprese, frustrace, stres),
 • ve funkčním odborném stylu,
 • soubor odborných názvů určitého oboru je terminologie (= odborné názvosloví) - např. botanická, chemická, fyzikální, sportovní, lingvistická,
 • jednoslovné (kyslík) × víceslovné (= sousloví) (přídavné jméno, stehenní kost).

Slova s časovým příznakem

 • archaismy - slova zastaralá nebo zastarávající, pro označení dané skutečnosti máme jiné slovo; označované skutečnosti dále existují, i když třeba pozměněné - jazykozpyt → jazykověda, komoň → kůň, lučba → chemie, sirka → zápalka,
 • historismy - slova označující již neexistující realitu, věci související s minulostí, která však nebyla nahrazena novými slovy; používáme je pouze v souvislosti s dobou, v níž tyto zaniklé skutečnosti existovaly - grešle, čeledín, děvečka, výměnek, husité, cep,
 • neologismy - slova označující nově vzniklou realitu, slova nová; po nějaké době se z nich stanou běžná slova - lobbista.

Stavba slovaÚkol týdne

Je zadaný v Umíme česky - stavba slova


Dobrovolný úkol

Dva pracovní listy na nástěnce - každý za jeden kredit. Vyplnit, opravit a poslat foto (i s opravou). (Do neděle.)