Slovesa – mluvnické kategorie

01.02.2023

Slovesa vyjadřují tyto mluvnické kategorie:

Osoba, číslo, způsob, čas, rod, vid.

Rozlišujeme trojí způsob:

  • oznamovací - pojímá děj jako jistý, skutečný, pouze ho oznamuje,
  • rozkazovací - vyjadřuje rozkaz, přání, zákaz; běž, běžte, běžme; neurčuje se u něj čas,
  • podmiňovací - vyjadřuje podmíněnost děje
  •   podmiňovací přítomný - vyjadřuje podmínku splnitelnou, tedy děj možný v přítomnosti nebo budoucnosti - přišel bych, napsala bych,
  •   podmiňovací minulý - vyjadřuje podmínku v minulosti nesplněnou nebo nesplnitelnou - byl bych přišel, byla bych napsala.

Úkol týdne

Je zadaný v Umíme česky