Slovesné tvary určité a neurčité, jednoduché a složené

08.03.2023

Slovesa vyjadřují činnost, stav, děj nebo změnu stavu; časují se. Sloveso ve větě bývá přísudkem.

U sloves určujeme tyto mluvnické kategorie:

  • osoba (1., 2., 3.),
  • číslo (jednotné, množné),
  • způsob (oznamovací, rozkazovací, podmiňovací – přítomný nebo minulý),
  • čas (přítomný, minulý, budoucí),
  • rod – vyjadřuje vztah mezi původcem, nositelem děje a podmětem věty (činný = podmět je vykonavatelem, původcem, nositelem děje; trpný = není),

V češtině rozlišujeme slovesné tvary určité a neurčité.

Určité slovesné tvary jsou takové, které vyjadřují určitou osobu (např. dělám vyjadřuje 1. osobu). Další příklady: chtěli jsme, bydlí, budou odpovídat, koukali bychom, běž.

Neurčité slovesné tvary jsou takové, které osobu samy nevyjadřují. Řadíme mezi ně:

  • Infinitiv. Je základním tvarem slovesa. Končí na -t: pracovat, běhat, zpívat.
  • Příčestí minulé (činné). Tvoří součást tvaru slovesa v minulém čase. Končí na -l, -la, -lo, -li, -ly, -la: plaval, plavala, plavalo, plavali, plavaly, plavala.
  • Příčestí trpné. Tvoří součást tvaru slovesa v trpném rodě. Končí na -n, -na, -no, -ni, -ny, -na nebo -t, -ta, -to, -ti, -ty, -ta: nesen, nesena, neseno, dobyti, dobyty, dobyta.
  • Přechodníky. Knižní tvary sloves, které se dnes již nevyužívají: nesouc, držíc, udělavši.

Všechny slovesné tvary se dají také rozdělit na jednoduché a složené.

Jednoduché tvary jsou vyjádřeny zpravidla jedním grafickým slovem. Řadíme k nim:

1. neurčité tvary (infinitiv, příčestí minulé, trpné, přechodníky)

2. určité tvary

- tvary oznamovacího způsobu přítomného času (píšu, píšeš,…) včetně činných tvarů zvratné podoby sloves (hraje si) a tzv. reflexiv tantum (směje se),

- tvary rozkazovacího způsobu (piš, pišme, pište),

- tvary oznamovacího způsobu budoucího času dokonavých sloves (napíšu, napíšeš,…).

Složené tvary jsou tvořeny více grafickými slovy. Patří k nim určité tvary vzniklé:

1. spojením plnovýznamového slovesa a tvaru pomocného slovesa být:

- tvary oznamovacího způsobu minulého času (psala jsem, psal jsi, psal, psali jsme, psali jste, psali); POZOR! Ve 3. osobě obou čísel jsou tvary od původu složené, dnes zde pomocné sloveso není vyjádřeno (ale stále se jedná o složený tvar);

- tvary oznamovacího způsobu budoucího času nedokonavých sloves (budu psát,…);

- tvary podmiňovacího způsobu přítomného (psal bych, psal bys,…);

- tvary podmiňovacího způsobu minulého (byl bych psal, byl bych býval psal,…);

- tvary trpného rodu – opisného pasiva (je psán, byl psán, bude psán,…).

2. spojením plnovýznamového slovesa a zvratného se:

tvary trpného rodu – zvratného pasiva, např. (dopis) se píše, psal se, bude se psát,

Upozornění:

Nezapomeňte, že ve větách se spojkami nebo částicemi aby, kdyby jsou tvary podmiňovacího způsobu: Kdyby bylo zítra pěkně, jeli bychom na výlet. Složené tvary jsou bylo by, jeli bychom.


Úkol týdne

https://www.skolasnadhledem.cz/game/24 do pondělka poslat fotku (1 kredit)

https://www.skolasnadhledem.cz/game/14333 do pondělka poslat fotku (1 kredit)

Jazykový rozbor: https://forms.gle/NA8nonMGgBezxT297 do pondělka (3 kredity)