Souhrnná opakování z češtiny, povrch krychle a kožní soustava

10.05.2020

Povrch krychle

Pro výpočet povrchu krychle je zapotřebí znalost délky její hrany. Povrch krychle je údaj, který nám umožňuje určit např. kolik materiálu potřebujeme na potažení krychle. Základní jednotkou povrchu je m2 (metr čtvereční).

Povrch krychle - vzorec

povrch krychle = 6 × délka hrany na druhou

S = 6 × a2

cvičení doporučuji začít dělat až po úterní online hodině.

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=08.+Geometrie&topic=15.+Krychle+%E2%80%93+povrch#selid