Sousloví a frazeologismy

19.10.2022

Sousloví

Sousloví je ustálené spojení (dvou či více) slov, které teprve v této kombinaci přináší nový věcný význam. Jednotlivá slova sousloví nelze nahrazovat synonymy. Např. střední škola, Spolková republika Německo, Hradec Králové, noční stolek, cestovní horečka.

Některá sousloví bývají často nahrazována jednoslovnými hovorovými výrazy (nákladní automobil = náklaďák, obývající pokoj = obývák).

Frazémy (frazeologismy) jsou ustálená slovní spojení s přeneseným významem, který nelze odvodit z jednotlivých slov frazému:

  • přirovnání: rychlý jako blesk,
  • rčení - krátká průpovídka vyjadřující nějakou životní zkušenost, moudrost; relativně ustálené slovní spojení, které vystihuje nějakou typickou situaci a přiléhavě ji komentuje, samo o sobě může mít nevětný charakter, v kontextu promluvy se však zapojuje do větné stavby (dá se skloňovat nebo časovat v závislosti na mluvčím nebo adresátovi), často je obrazné, v řadě případů čerpá z bible či z antické tradice: chytat lelky, sypat si popel na hlavu, mít máslo na hlavě,
  • pořekadlo - produkt lidské fantazie stejně jako rčení, vyjadřuje nějakou životní zkušenost, ale nedá se volně ohýbat - mívá větnou podobu: Nemaluj čerta na zeď, chyba lávky, kam vítr, tam plášť,
  • přísloví - ustálený lidový výrok, který udává, zpravidla obrazně, nějaký obecný poznatek, jeho smyslem je pokárání, rada, obsahuje mravní ponaučení: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.
  • pranostika - ustálený výrok, který dává na základě zkušeností do souvislosti meteorologické jevy a roční dobu, mluví o přírodních jevech v určitém období roku: Lucie noci upije. Medardova kápě 40 dní kape.

Úkol týdne

Jedna část je zadaná v Umíme česky – přirovnání.

Druhou část jsem zadávala na lekci: 0711-1/3 (vyjádřete pomocí frazeologismů…) – vyfotit a poslat do neděle.

Na nástěnce máte kratší pracovní list.

Nezapomeňte na test v itesteru.