SOUSTAVY ROVNIC - METODY ŘEŠENÍ

26.10.2021

Jak jistě víte, soustavy rovnic můžeme řešit mnoha způsoby, základní tři metody jsou:

1) Dosazovací

2) Sčítací

3) Srovnávací

Namísto popisování postupů při řešení těmito metodami vám radši posílám videa, která tyto metody popisují ukázkově :). V každém videu máte stejné tři soustavy, ale pokaždé řešené jinou z daných metod.

Pokud si ještě nejste jistí v kramflecích, ve článku s příklady navíc se nachází spousta soustav rovnic, které si můžete vyzkoušet, jen do toho!