Souvětí souřadné a podřadné

01.03.2021

Souvětí podřadné

 • Obsahuje pouze jednu větu hlavní a libovolný počet vedlejších vět.
 • Jedna věta závisí na druhé mluvnicky jako její větný člen:
 • Tomáš si vzpomněl, že musí jít odpoledne nakoupit.
 • Jestliže bude pršet, tak si vezmi deštník.
 • Žáci, kteří uspějí u zkoušek, budou přijati ke studiu na školu, kterou si zvolili.

Souvětí souřadné

 • Obsahuje nejméně dvě věty hlavní a libovolný počet vět vedlejších.
 • Vedlejší větu nemusí mít žádnou.
 • Každá hlavní věta může stát sama o sobě:
 • Dnes bylo zamračeno, dokonce se i rozpršelo.
 • Zítra nás navštíví babička, která u nás už dlouho nebyla, proto dnes musíme uklízet.
 • Začátek zápasu byl v šest hodin, ale stejně přišel pozdě, protože nestihl autobus.