Souvětí - úvod, počet vět v souvětí

08.02.2021

Počet vět v souvětí

Souvětí je spojení nejméně dvou vět v jeden celek. 

Počet vět v souvětí je dán počtem sloves v určitém tvaru. 

Jednotlivé věty v souvětí jsou spojeny spojkami souřadícími (to jsou spojky z poměrů), spojkami podřadícími, vztažnými zájmeny, vztažnými příslovci nebo pouze čárkami.