Souvětí

08.02.2023

Souvětí se skládá ze dvou a více vět, které jsou buď hlavní, nebo vedlejší. Věta hlavní může stát samostatně, věta vedlejší nemůže stát samostatně - věta vedlejší vyjadřuje větný člen věty hlavní. Podle toho, který větný člen věta vedlejší zastupuje, můžeme určit tyto druhy vedlejších vět:

 1. Podmětná
 2. Předmětná
 3. Přívlastková
 4. Příslovečná místní
 5. Příslovečná časová
 6. Příslovečná způsobová
 7. Příslovečná přípustková
 8. Příslovečná podmínková
 9. Příslovečná příčinná
 10. Příslovečná účelová
 11. Doplňková
 12. Přísudková

Souvětí souřadné má pouze jednu větu hlavní a libovolný počet vět vedlejších.

Souvětí podřadné má alespoň dvě věty hlavní a libovolný počet vět vedlejších.

https://www.umimecesky.cz/cviceni-stavba-vet


Úkol týdne

Část je zadaná v Umíme česky. Druhá část je z učebnice - vytvoř souvětí ke grafům 90/4.