Staro-nové učivo z matematiky a slovesa + kosterní soustava

13.04.2020

Staro-novým učivem bude výpočet obvodu čtverce a obdélníku. Tento týden si zopakujte obvod čtverce. Je nutné si to zopakovat, protože pomalu půjdeme na výpočty povrchu a obsahu krychle a kvádru.

OBVOD ČTVERCE je součet délek všech jeho stran. Výpočet: o = 4 . a 

cvičení obvod čtverce pozor na jednotky - jsou tam skryté převody
Tento týden si projděte kosterní soustavu a procvičte si ji kvízem