Stavba slova a slovotvorný rozbor

19.10.2022

Připomínali jsme si rozbor stavby slova a slovotvorný rozbor.

Můžete si zkusit doplnit jednotlivé pojmy v následujícím cvičení:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/769


Přijímačky

Už jsme zopakovali oddíl „významy a tvoření slov“, nezapomeňte si na příští hodinu přinést vyplněné testové otázky z tohoto oddílu (str. 60–67).


Úkol týdne

Je zadaný v Umíme česky – rozbor stavby slova a ještě jednou čárky v souvětí souřadném.

Nezapomeňte na test v itesteru.