Synonyma, antonyma, homonyma

25.10.2022

Synonyma (slova souznačná) jsou slova, která znějí různě, ale mají stejný nebo podobný význam, např. červený - rudý, dům - budova, volat - křičet, hned - okamžitě, závěť - poslední vůle, louže - kaluž, dým - kouř, mluvnice - gramatika, sloh - styl, tuha - grafit, vybuchnout - explodovat, plakat - brečet;

některá synonyma nemají zcela totožný význam, ale liší se:

  • slohovým příznakem, např. říct (neutrální) - pravit (knižní)
  • příslušností k různým útvarům národního jazyka, např. kopat (spisovné) - čutat (nespisovné)
  • citovým příznakem - mohou mít citové zabarvení:
  • kladné - slova lichotivá (ručičky, pejsek, hajat),
  • záporné - slova hanlivá (pazoury, psisko, chrnět).

Antonyma jsou slova opačného, protikladného významu, např. den - noc, světlo - tma, velký - malý, dobrý - zlý, bdít - spát, mluvit - mlčet, rychle - pomalu, brzy - pozdě, příjem - výdej, příchod - odchod, výstup - sestup.

Homonyma (slova souzvučná) jsou slova náhodně stejně znějící, která však svým významem spolu nemají nic společného, není mezi nimi žádný významový vztah, např. puk (hrana na oděvu × hokejový kotouč), objetí (objet × obejmout), travička, role, servis, prát,

  • můžou být homonymní pouze určité tvary slova, např. tři (sloveso třít) - tři (číslovka), vezme (3. os., j. č., zp. oznam, přít čas - vzít) - vezme (2. os., mn. číslo, rozkazovací zp. - vézt)
  • mohou stejně pouze znít, ale grafická podoba se liší, např. plot - plod.

(Oproti tomu slova mnohoznačná mají více významů, které spolu souvisejí - mají jeden význam základní a potom ještě významy další, druhotné. Tyto další významy daného slova vznikly přenesením významu na jinou skutečnost na základě metafory a metonymie.)

Homonyma jsou ve slovníku uváděna v samostatných heslech (např. raketa I, raketa II); slova mnohoznačná mají významy uvedeny v jednom hesle, číselně je označeno pořadí významů (např. hřeben 1. ... 2. ... 3. ...).

Slovník spisovného jazyka českého [online]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2011 [cit. 2022-10-25]. Dostupné z: https://ssjc.ujc.cas.cz/Úkol týdne

Je zadaný v Umíme česky - synonyma a antonyma.


Dobrovolný úkol

Máte možnost získat až tři kredity navíc za dobrovolné úkoly - celkem tři úkoly, za každý jeden kredit. Dvakrát kvíz přes Google Forms, jednou pracovní list, vše se týká frazeologie.

https://forms.gle/vZ3ALBF2QtRQHPM5A (do neděle)

https://forms.gle/dkyHYTtZdFrJoQ6o6 (do neděle)

pracovní list na nástěnce - vyplnit a poslat foto (do úterka)