Teplota

18.10.2020

19.10. Se sejdeme na mém meetu v 10:30 nad tématem teplota, trochu jsem témata proházela aby jste měli větší možnost pracovat trochu aktivně doma. 

Ve společném sdíleném dokumentu, který vám nasdílím na začátku hodiny společně zopakujeme informace k teplotě a jejímu měření. A tím získáte zápis do svého fyzikálního portfolia.

Za úkol budete mít měření venkovní teploty alespoň 6x denně po dobu dvou dnů. Zaznamenání hodnot do tabulky a vynesení do grafu závislosti teploty na čase měření. Je důležité správně zvolit měřítko jednotlivých os grafu, tak aby se vám tam naměřené hodnoty vešly a přitom byl graf "hezký a čitelný".

Dále tu máte k zopakování pracovní list s kontrolou. Vypracujte zkontrolujte a pošlete emailem. Případně založte do portfolia fyzikálního klubu a předložíte ke kontrole až se uvidíme ve škole. 

Kdo by potřeboval vložila jsem i naskenovanou kapitolu teplota  z učebnice. 

Déle máte přiloženou i úlohu na zaznamenávání teploty v čas opět s kontrolou, pokud si nejste jisti vašim dvoudenním měřením, můžete z něj vyjít.