Tvoření slov – skládání, zkracování

23.11.2022

Tvoření slov - SKLÁDÁNÍ

Skládání je způsob tvoření slov ze dvou nebo více slovotvorných základů. Podle způsobu skládání rozlišujeme:

  • složeniny vlastní - nelze je mechanicky rozdělit na samostatná slova, jednotlivé slovotvorné základy jsou spojeny spojovací samohláskou (= konektém) (velkoměsto, elektroměr, modrooký, vodovod, veletrh),
  • složeniny nevlastní = spřežky - vznikají prostým spojením slov v původním tvaru, na tato slova je můžeme zpětně rozdělit (práceschopný = schopný práce, okamžik = mžik oka, pravděpodobný = podobný pravdě, kolemjdoucí = jdoucí kolem).

Tvoření slov - ZKRACOVÁNÍ

Při zkracování několikaslovného názvu mohou vzniknout:

  • iniciálové zkratky - složeny z prvních písmen jednotlivých slov, neskloňují se, bez teček (USA, ČR, ČTK, EU, SMS; AMU, JAMU, ARO, NATO),
  • zkratková slova - složeniny ze skupin hlásek jednotlivých slov, začleňují se do jazyka jako běžná slova - skloňují se (Čedok, Četka, Sazka, Krnap, pexeso, karma (Karel Macháček), Nato).

V psaném projevu také můžeme nalézt ustálené zkratky čistě grafické.

  • Tvoří je první písmeno slova nebo slov daného spojení či charakteristická počáteční skupina písmen, obvykle končí souhláskou, za slovem takto zkráceným se píše tečka (např., atd., aj., p.).
  • Pokud tvoří tyto ustálené zkratky první a poslední písmeno, případně první písmeno a poslední slabika zkracovaného slova, tečku za nimi nepíšeme (fa, pí, fce, cca, bří).


Úkol týdne

https://forms.gle/ezHvpe2fVt2LtMhM9 – do pondělka 14:00