Tvoření slov - skládání a zkracování

23.11.2020

Skládání

Jedná se o tvoření slova ze dvou nebo tří základových slov. Skládáním vznikají složeniny. Místo, kde se základy setkávají, označujeme jako morfogolický šev. Rozlišujeme 2 typy složenin.

Složeniny vlastní

Jejich členy nemůžeme rozdělit (nejsou samostatnými slovy). Tyto složeniny bývají spojeny tzv. spojovacím vokálem -o-, -i-, -e-. Spojovací vokál může někdy i zcela chybět.

maloměsto, středověk, samoobsluha, hnědozem, teploměr, ...
dvacetikoruna, vlastivěda, ...
zeměpis, koželuh, ...
trojlístek, trojhlas, strojmistr

Složeniny nevlastní

Vznikají přímým spojením slov, která mohou fungovat samostatně.

Příklad: budižkničemu, bůhvíco, jakbysmet, bohužel, okamžik, vlastizrádce...

Zkracování

Při procesu zkracování základového slova vznikají zkratky a slova zkratková. Zkracování je projevem jazykové ekonomie.

Zkratková slova

Vznikají spojením počátečních hlásek nebo slabik víceslovného názvu.

Příklady:

Čedok - Česká dopravní kancelář
BESIP - Bezpečnost silničního provozu

Mezi zkratková slova řadíme i zkratky typu atd. (a tak dále), atp. (a tak podobně), (paní).

Iniciálové zkratky

Vznikají z prvních písmen jednotlivých slov víceslovného názvu.

Příklady:

UHK - Univerzita Hradec Králové
ODS - Občanská demokratická strana