Úkol do 1. 3. - Kosmova kronika / Staré pověsti české

22.02.2022

1. Literární okénko - Kosmova kronika

Přečti si úryvky z Kosmovy kroniky české. Byla sepsána Kosmou pravděpodobně mezi léty 1119 až 1125. latinsky. Ukázky vám visí ve třídě na nástěnce.

Otázky: 

O čem úryvky pojednávají? 

Který český spisovatel (spisovatelé) z Kosmy čerpali informace a inspiraci? 


2. SLOH

Pokračuj ve své úvaze nad Sokratovým citátem. Zpracuj  hlavní část (stať), kde vysvětlíš své argumenty. Používej slova jako "podle mého názoru", "domnívám se, že...", "moje zkušenost je taková, že....", "myslím si, že...", "jsem přesvědčený, že..."  Své názory zdůvodňuj. To jest nejen "co si myslím", ale také "proč si to myslím". 

Hlavní část by měla být alespoň 3 x delší než úvodní odstavec. Napiš ji na samostatný odstavec, případně rozděl do víc odstavců.


3. Vyber si jednu pověst ze Starých pověstí českých od Aloise Jiráska (nějakou, kterou neznáš), a přečti si ji. Napiš mi na whatsapp, kterou sis vybral.