Úkol do 12.10.

06.10.2021

Přečtěte si následující ukázky z knihy Hospoda Jamajka a odpovězte na otázky.
(Poznámka: Pod obrázkem knihy najdete Listování, na to klikněte  a  tam najdete ukázky ze tří různých kapitol - IV. X. a XV.)

I.  (Kapitola IV.)
1.  Co dělala Mary v době, kdy byl její strýc pryč?
2. Vyznala se její teta Patience v okolní krajině?
3. Jaký pocit z té krajiny máte vy? Líbilo by se vám ji zkoumat? Nebáli byste se, že zabloudíte?

II. (Kapitola X.)
1. Jakými slovy popisuje autorka muže,  s nímž se Mary potkala? 
2. Co z toho popisu soudíte vy? Co je na něm zvláštního?
3. Je vám ten muž sympatický nebo nesympatický? Proč?

III. (Kapitola XV.)
1. Jakým způsobem zemřel Maryin strýc?
2. Co všechno Mary děsilo?
3. Najděte v textu příklad personifikace (přenášení vlastností lidské bytosti na neživé věci).
4. Najděte v textu příklad metafory (přenesení významu na základě vnější skutečnosti, podobnosti).