Úkol do 2. 5. - PL / příprava na test

27.04.2022

1. PL

Jako úkol týdne máte PL s opakováním, který jsem vám nechávala u Markéty, připojuju jeho fotku v příloze. Využij ho ke zopakování části látky, která se objeví v testu. Velmi doporučuji poslat mi ho ke kontrole ještě před testem, protože některé otázky z něj se v testu mohou objevit.

Termín a způsob odevzdání: do pondělí 2. 3., fotka na whatsapp nebo na mail veronika.kucerova@montessorilouny.cz.


2. Test

Příští úterý (3. 5. ) očekávej test z teorie a dějin literatury. Co v něm bude:

Teorie:

obrazná pojmenování (metafory, metonymie, přirovnání)

pojmy lyrika, epika, drama, druhy lyriky, druhy rýmů

lidová slovesnost - přísloví, rčení, pořekadla....


Dějiny

Bible - Starý a Nový zákon, slavné biblické postavy, místa, citáty, příběhy

středověká literatura - typické znaky této literatury, rytířské eposy,  středověká literatura u nás - Kosmova kronika

renesance v literatuře - znaky tohoto období, významní autoři

romantismus - totéž (co je pro romantismus typické, K. H. Mácha, A. S. Puškin)


Test bude poskládaný z textů, které jsme četli, a z pracovních listů a úkolů, které jste dělali v posledních týdnech. Dějiny a teorii budu hodnotit zvlášť, tj. dvě sady kreditů.

Jako přípravu na test doporučuji dodělat si chybějící úkoly, znovu si pročíst texty a úkoly, které se k této látce vztahují, a prostudovat handouty. Kdyby něco nebylo jasné, dej vědět na whatsapp.