Úkol do 21. 6. - Reportáž

07.06.2022

Máte za sebou turistický pobyt a před sebou vodácký kurz. Někteří jste zase zažili, jaké je být ve škole, když je zbytek třídy a průvodců pryč. Zkrátka ideální situace, o které se dá napsat reportáž. 

Reportáž je literární útvar na pomezí odborného, publicistického a uměleckého stylu. Má za úkol informovat o zajímavých událostech nebo místech (odbornost) způsobem, který čtenáře vtáhne do děje nebo mu ono místo přiblíží, jako by tam čtenář byl (publicistika/umění). Reportáže se nejčastěji vyskytují ve sdělovacích prostředcích (noviny, televize, radio apod. ). 

Reportáže bývají psané v přítomném čase ("Hlásíme se vám z mistrovství světa v hokeji.... Nebo: Přede mnou se rozprostírá malebné údolí plné borůvkových keříků obsypaných bobulemi, až oči přecházejí z modré do fialova."), je psaná z pozice člověka, který byl "přímo u toho", byl očitým svědkem, snaží se o co největší autenticitu.

Dobrý reportér používá živý jazyk (hodně synonym, přívlastků - přídavných jmen, obrazná pojmenování - metafory, přirovnání, metonymie....) a může se obracet přímo ke čtenáři. ("Kdybyste viděli, kolik komářích štípanců mi během jediné minuty naskákalo po celém těle, neuvěřili byste a patrně byste odtud okamžitě zmizeli. Já jsem ale rozhodnutý vytrvat a pouštím se s komáry do nerovného boje.") 

Tématem reportáže mohou být politické, sportovní či kulturní události, cestování, příroda, no prakticky cokoliv.  Základem reportáže je statický nebo dynamický popis prostředí, v němž se reportér vyskytuje, nebo lidi, s nimiž přišel do kontaktu.

Příklady reportáží ZDE. 

(Čím nižší známky v závorce, tím lepší hodnocení.)

Napište tedy reportáž ze svého turistického pobytu / vodáckého kurzu / osamělého týdne ve škole bez ostatních. 

Inspirovat se můžete i reportáží z knihy Tajný deník Adriana Molea od Sue Townsendové, viz příloha. 


Rozsah alespoň 1 normostrana, tj. 1800 znaků (30 znaků x 60 řádek). 

Text dělte do odstavců a zvolte lákavý název, aby měl čtenář chuť se začíst. Pokud bude text delší, rozdělte ho i nějakým mezititulkem. Text můžete psát vážným tónem, ale i ironicky, viz ukázka z Tajného deníku. 

Sdílejte mi ještě před lekcí na whatsapp nebo mail.