Úkol do 23. 5. - Barokní literatura a JAK

17.05.2022

Přečti si informace o barokní éře v literatuře, pusť si pár dílů kresleného Labyrintu světa a ráje srdce (ZDE) a odpovídej na otázky.


Renesanční éru, která přála rozvoji vzdělanosti a objevům v mnoha vědeckých disciplínách, vystřídala v 17. století éra barokní. U nás se jí někdy říká "doba temna". Je to proto, že se kryje s obdobím po prohrané bitvě na Bílé hoře. Spousta českých učenců musela utéct do zahraničí, jejich místo převzala německá šlechta a vzdělanci a čeština začala upadat. Školy začaly učit v němčině a obsah vzdělání měli pod palcem katoličtí jezuiti. Pálili knihy, s jejichž obsahem nesouhlasili, třeba i knihy Komenského. Prosazovali u nás katolickou církev. Postupně se skoro přestaly tisknout české knihy, čeština se udržela jenom mezi chudými lidmi na venkově.

Přesto už dnes o "době temna" v souvislosti s barokem nemluvíme. V literatuře sice nastal úpadek, ale zase máme z barokního období spoustu nádherných stavebních památek, které obdivujeme dodnes. Barokní kostely, paláce, parky, sochy i malebná vesnická stavení (takzvané selské baroko). A i na poli literatury vznikla řada krásných děl. Třeba píseň Chtíc, aby spal, která dnes patří k oblíbený vánočním koledám.

V barokní éře tvořil Jan Amos Komenský. Psal v cizině - česky a latinsky. Jeho život bylo jedno velké trápení. Možná proto se tolik snažil o nápravu lidstva. Věřil, když budou lidé vzdělaní, ustanou války a lidi přestane trápit bída a nemoci. A tak celý život zasvětil sepisováním pedagogických knížek a promýšlení, jak zlepšit svět.

Jednou z jeho nejznámějších knih je Labyrint světa a ráj srdce. Napsal ji po smrti své ženy a dětí. Ukazuje, jaká bída je žít na zemi, jak má každá práce svou stinnou stránku a že jedinou útěchou v tomto trápení může být člověku jeho víra a dobro, které si uchovává ve svém srdci.

Barokní opáčko

Baroko neboli "doba temna" se u nás objevilo po bitvě na Bílé hoře (1620).

Nekatolické církve byly zakázány, mnoho učenců a umělců odešlo do exilu (J.A. Komenský).

Tak vznikala česká exilová literatura, ale v českých zemích došlo k úpadku české tvorby i češtiny. •

- oficiální tvorba - prokatolická, psána latinsky a německy •

- lidová tvorba - šířila se ústně, byla česká

Vzdělání a literaturu rozšiřoval nový církevní řád jezuité. Měli šířit katolickou víru a sestavit seznam zakázaných knih.

Barokní literatura

• Je silně ovlivněna náboženstvím.

• Život člověka je zachycován jako utrpení a strádání, vykoupení nastane až po smrti.

• Člověk se utíká k Bohu a do svého nitra.

• Tato literatura používá alegorii - jinotaj, kontrasty, přirovnání, metafory, obrazné obraty apod.

• Pravý význam musíme hledat!

Otázky:

1. Baroku patří celé století:

a) 16.

b) 17.

c) 18. 2.

V baroku se na vzdělanosti a literatuře podíleli(a):

a) jednota bratrská

b) jezuité

c) františkáni

3. K barokní literatuře nepatří:

a) náboženství

b) jinotaj

c) humor

4. Ve středu zájmu barokního autora je:

a) bůh

b) člověk

c) příroda

Jan Amos Komenský

• Říká se mu "učitel národů".

• Byl to významný český spisovatel, filozof, pedagog a člen jednoty bratrské. Tvořil v barokní éře.

• Po bitvě na Bílé hoře musel odejít do emigrace, pobýval v Polsku, Švédsku, Prusku a Holandsku, kde zemřel (má hrob v Naardenu).

• Ve svých pedagogických spisech vytvořil program moderního vzdělávání.

Dílo Jana Amose Komenského

• Velká didaktika - kniha o tom, jak učit

• Informatorium školy mateřské - rady matkám k výchově dětí před školní docházkou

• Svět v obrazech (Orbis pictus) - učebnice doplněná obrázky

• Brána jazyků otevřená - jak se učit cizím jazykům

• Labyrint světa a ráj srdce - filozofické dílo

VIDEA K PUŠTĚNÍ NA IVYSÍLÁNÍ ČT:¨

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13280847483-labyrint-sveta-a-raj-srdce/

Otázky:

K1. Kdo je hlavní postavou knihy Labyrint světa a ráj srdce a jaký má tato postava cíl?

K2. Kdo doprovází hlavní postavu?

K3. Co symbolizuje v tomto díle složitost světa?

K4. Co hlavní postava postupně zjišťuje?

K5. K čemu dochází v závěru knihy?

K6. Co znamená, že jde o alegorické dílo?