Úkol do 7.6. Zamyšlení nad Komenským...

26.05.2022

Bavili jsme se o knize J. A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Pusť si ještě několik dílů kresleného "Labyrintu" (https://www.ceskatelevize.cz/porady/13280847483-labyrint-sveta-a-raj-srdce/220381485880001/) a zamysli se nad následujícími otázkami. 

1. V jaké fázi života psal Komenský tuto knihu? Přehodnotil někdy své závěry, k nimž v knize došel, nebo se s nimi ztotožňoval až do konce života? 

2. Z této knihy pochází několik známých citátů. Alespoň dva vygoogli, zapiš si je a zamysli se nad jejich platností v 21. století. Funguje dle tebe svět, jak ho popsal Komenský, stále stejně i v 21. století, nebo už jsou Komenského postřehy o světě a jeho moudra (citáty) přežitkem? 

Svůj názor podpoř několika argumenty. 

"Ano, tenhle citát platí dodnes, protože....  / Ne, takhle už dnes svět nefunguje, protože....."  

3. Poutníkovi rádcové Všudybud a Mámení oplývají spoustou zajímavých vlastností. Přiřaď jednotlivé vlastnosti ke správnému rádci:

marnost

pružný krok

ten/ta, který/á provází; 

pronikavý pohled; 

hbitý jazyk, 

ten/ta, který/á ukazuje 

------------------------------------------------------------------

Ještě připomínám, abyste mi nasdíleli vypracované zápisy o přečtených knihách za toto pololetí. 

A kroniku za tento týden píše Inna.