Úkol na týden od 16. do 23. října

15.10.2020

Bohužel nemohu být na páteční hodině, ale zadám vám alespoň práci na následující týden. To vás nepochybně potěší. :-))

V elektronické verzi Soudných sester si přečtěte část začínající na spodní části strany 20 slovy: Krajinou se nenápadně plížilo vlhké ráno... a končící na straně 24 slovy: Některé lidi se slabší povahou by to možná vyděsilo.

Odpovězte na následující otázky:

Kde najdete nějakou narážku na Mackbetha?

Jaké vlastnosti měl vévoda Felmet? (Zkuste napsat alespoň dvě) Napište, podle čeho jste to poznali.

Proč se vévoda nemohl nechat korunovat?

Najděte v textu místo, kde autor popisuje, jak vypadala vévodkyně a jak vypadal hrad Lancre.

Najděte si na internetu, jak vypadal hrad Gormenghast, ke kterému je Lancre přirovnáván. Kde tento hrad najdete?

Přečtěte si, co říkal šašek o filozofii Zen. Najděte si význam toho slova na internetu a zkuste odhadnout, zda si vymýšlel nebo mluvil pravdu.

Jakou zprávu přinesl zbrojnoš vévodovi?


Odpovědi mi pošlete mailem nejpozději do 22. 10. Ti, kdo mi ještě neposlali to, co napsali o vybrané hře od Shakespeara, ať to také pošlou.

Katka