Úkol týdne: 23. - 29. 11.

23.11.2021

Na lekci jsme se mimo jiné bavili o báji Oidipus a Antigona. Příběh posloužil jako inspirace slavnému řeckému dramatiku Sofoklovi (5. stol. př. n. l.), který je autorem tragédií. 

  • Král Oidipus 
  • Antigona

V ději vycházel z řeckých bájí a ztvárnil je v podobě dramatu. Podobně postupovali i další řečtí dramatici, třeba Eurípidés, který napsal tragédii Médea.


ÚKOL:

1. Vytiskni si ve škole pracovní list (v příloze úkolu) a vypracuj ho. Chybějící informace si vygoogli. Využij PL k zopakování tématu antické literatury (= literatura starověkého Řecka a Říma).

2. Oprav si bajku.

3. Pokud jsi v úterý neprezentoval žádnou báji z Petiškových Starých řeckých bájí a pověstí, pošli mi shrnutí děje na whatsapp. (Viz zadání úkolu z minulého týdne.)

4. Opakuj si na čtvrtletní test. Budeme ho psát začátkem prosince.


!!! Vzhledem k tomu, že většina z vás má velmi málo kreditů, doporučuji věnovat pozornost také dobrovolným úkolům, kreditovaným zvlášť:

- třídní kronika

- prezentace přečtených knih

- zápis o knize do třídního čtenářského deníku